Simpele navigatie

Een simpele navigatiebalk variant, met een submenu voor een item.

De submenu functionaliteit maakt gebruik van javascript: collapse voor het uitklappen en de modal voor het mobiele menu.

De active state van het submenu is te activeren met de volgende class: nav__link--active. In het voorbeeld hierboven is dat te zien bij link uitloggen.


// Load nav component
System.import('/uno/components/collapse/collapse.js').then(function (module) {
  // Select all collapsible elements on the page
  var collapses = document.querySelectorAll('[x-uno-collapse]');
  // Initialize all collapses
  for (var i = 0; i < collapses.length; i++) {
    new module.Collapse(collapses.item(i));
  }
});

// Load modal component
System.import('/uno/components/modal/modal.js').then(function (module) {
  var modalMenu = new module.Modal(document.getElementById('modalMenu'));
});

function openModal() {
  modalMenu.open();
}