Menu Uno designsysteem 5.3.5

Verzuimloket gebruiken

U wilt de juiste gegevens over verzuim doorgeven aan DUO. Dat kan via het verzuimloket of via een machinekoppeling.

Inloggen verzuimloket

U vindt het verzuimloket via de beveiligde site. Om in te loggen heeft u een inlognaam, wachtwoord en tokengenerator nodig. Daarnaast moet de beheerder van de beveiligde site u de rol ‘verzuimloket melder’ toekennen. Wilt u contactpersonen en locaties kunnen wijzigen, dan heeft u ook de rol ‘verzuimloket beheerder onderwijs’ nodig.

U kunt ook een rechtstreekse verbinding tussen uw softwarepakket en DUO leggen om verzuimgegevens uit te wisselen. Meer hierover leest u in de alinea Verzuimloket koppelen aan uw LAS.

Locaties beheren

Als u als beheerder voor de eerste keer inlogt, moet u eerst de verschillende locaties van uw onderwijsinstelling vastleggen.

Wat moet u doen?
 1. Log in op de beveiligde site van DUO.
 2. Kies ‘Beheer locaties’ en vul het BRIN-nummer van uw school in.
 3. Voeg een locatie toe. Laat hiervoor het zoekveld leeg en kies ‘zoeken’. Kies ‘Toevoegen’ om een locatie toe te voegen. Als u eerder locaties heeft toegevoegd, ziet u de lijst met alle locaties.
 4. Via ‘Beheer locaties’ kunt u ook locaties inzien, wijzigen en verwijderen.

Contactpersonen beheren

U kunt in het verzuimloket meerdere contactpersonen toevoegen. Alleen contactpersonen kunnen verzuimmeldingen doen.

Wat moet u doen?
 1. Log in op de beveiligde site van DUO.
 2. Kies ‘Beheer contactpersonen’ en vul het BRIN-nummer van uw school in. 
 3. Voeg een contactpersoon toe. Laat hiervoor het zoekveld leeg en kies ‘zoeken’. Kies ‘Toevoegen’ om een contactpersoon toe te voegen. Als u eerder contactpersonen heeft toegevoegd, ziet u de lijst met alle contactpersonen.
 4. Via ‘Beheer locaties’ kunt u ook locaties inzien, wijzigen en verwijderen.

Lees meer in de handleiding verzuimloket (pdf 480kb).

Verzuimloket koppelen aan uw LAS

U kunt ook rechtstreeks verbinding maken tussen uw LAS en DUO om verzuimgegevens uit te wisselen. Hiervoor moet u een beveiligingscertificaat kopen van één van de volgende partijen:

Nadat u het beveiligingscertificaat heeft geïnstalleerd, moet u het onderwerp en de uitgever van het certificaat mailen naar verzuim@duo.nl. Vermeld hierbij ook uw contactgegevens. De leverancier van het certificaat kan u helpen bij het installeren van het certificaat en het opzoeken van deze gegevens.

Als uw beveiligingscertificaat verlopen is, moet u de nieuwe certificaatgegevens opnieuw in het sjabloon invullen en opsturen. Het maakt dan niet uit of u uw huidige certificaat heeft verlengd of bent overgestapt naar een nieuwe aanbieder.

Cijferlijst

Als uw beveiligingscertificaat verlopen is, moet u de nieuwe certificaatgegevens opnieuw in het sjabloon invullen en opsturen. Het maakt dan niet uit of u uw huidige certificaat heeft verlengd of bent overgestapt naar een nieuwe aanbieder.

Inloggen Mijn DUOInloggen Mijn DUO

Inloggen Mijn DUOInloggen Mijn DUO

Wat moet u doen?

 1. Lees de beleidsregel  Link opent in nieuw tabblad. Controleer in de ontheffingstabel of u aan de voorwaarden voor een gesloten aanvraag voldoet.
 2. Is geen van de situaties in de tabel van toepassing? Dan kunt u een open aanvraag indienen. U moet dan aangeven waarom u denkt dat u toch voldoet aan de voorwaarden.
 3. Verzamel alle bewijsstukken:
  • het schoolplan
  • een verklaring van het bestuur dat u pedagogisch-didactisch bekwaam bent
  • als u voldoet aan een situatie uit de ontheffingstabel: de bewijsstukken die in de tabel vermeld staan
  • als u niet voldoet aan een situatie uit de ontheffingstabel: alle bewijsstukken waaruit blijkt dat u buitengewoon bekwaam bent én dat er sprake is van een bijzonder geval.
 4. Vul het formulier Ontheffing eisen benoembaarheid of erkenning bekwaamheid in. Onderteken het formulier en voeg de bewijsstukken toe. Stuur het naar DUO.