Menu Uno designsysteem 5.3.5

Chrome extensie

Uno validator is een Chrome extensie waarmee webpagina's getest kunnen worden op een correcte implementatie van Uno.

Installeren

Download het onderstaande bestand en pak deze uit op je computer.

  1. Navigeer naar chrome://extensions/ in Google Chrome.
  2. Activeer de "Ontwikkelaarmodus" (rechtsbovenin het scherm).
  3. Klik op de knop "Uitgepakte extensie laden" en selecteer de uitgepakte map.
  4. De extensie verschijnt in de lijst met extensies.

Gebruiken

Na installatie van de extensie vind je de extensie (met icoon van de Rijksoverheid) in Google Chrome naast de url-balk.

Door op het icoon te klikken, wordt de extensie geactiveerd. Het onderstaande popup-scherm verschijnt.

De button "Valideer pagina" scant de huidige pagina en laat in hetzelfde scherm een opsomming van gevonden Uno-componenten zien.

Indien een component fout is geïmplementeerd, wordt door middel van een rood bolletje op de pagina aangegeven waar iets verbeterd moet worden. Door over het bolletje heen te bewegen, wordt een tooltip getoond met de oplossing.

Onder de gevonden Uno-componenten wordt een lijst met gevonden stylesheets getoond. Als bepaalde zaken niet werken zoals zou moeten, kan dit te maken hebben met conflicterende stylesheets. Met deze lijst heb je een overzicht van de gebruikte stylesheets op die pagina.